Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Danish 0 0 0 0 136 0 0
Dutch 0 0 0 0 129 0 0
English 0 0 0 0 275 0 1
Finnish 0 0 0 0 151 0 0
French 0 0 0 0 142 0 0
German 0 0 0 0 202 0 0
Italian 0 0 0 0 129 0 0
Polish 0 0 0 0 175 0 0
Spanish 0 0 0 0 189 0 0
Swedish 0 0 0 0 113 0 0